KATILIMCI OLUN

İstanbul Finans Merkezi’nin yasal altyapısının hazırlanması ve burada İstanbul’un küresel bir finans merkezi olarak konumlanmasını sağlayacak ekosistemin oluşturulması çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan TVF İFM AŞ ise İstanbul Finans Merkezi’ndeki kiralanabilir alanlar ile tesis yönetiminden sorumludur.

İstanbul Finans Merkezi’ne katılımcı olunmasıyla ilgili koşullar, ilgili süreçler tamamlandığında burada duyurulacaktır.