İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

Türkiye’nin son yıllarda ekonomik öncelikleri arasında inovasyon ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek de yer alıyor. Bu amaçla kurulan ve çeşitli teşvikler verilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinde yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor; 100 binden fazla proje üretiliyor. Teknolojik gelişime verilen desteklerle birlikte Ar-Ge harcamalarının son 5 yılda yüzde 161 artması, İstanbul’un Küresel İnovasyon Endeksi’nde 18 basamak yükselmesini sağladı.