İş Dünyası

Türkiye satın alma gücü paritesine göre en büyük ekonomiler sıralamasında dünyada 13’üncü, kendi bölgesinde ise 2’nci sırada yer alıyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nı 2002 yılından bu yana dolar bazında yaklaşık üç katına çıkaran Türkiye’de, aynı dönem zarfında ihracatta 5 kat, ithalatta ise 2,5 kat artış gerçekleşti. İstanbul ise başlı başına 1.3 trilyon TL ile Türkiye’nin toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın üçte birini oluşturuyor.

İstanbul’un ihracattaki payı %50,6, ithalattaki payı ise %54,6 olarak sıralanıyor.