Aracı Kurumlar

Küresel ekonominin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde piyasaların her zamankinden daha değişken ve dinamik hale gelmesiyle halka arz ve alım satım aracılığına duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Türkiye hem iç pazarı hem de gelişmekte olan pazarlara sağladığı doğrudan erişim ile aracı kurumlar için büyük fırsatlar barındırıyor.

Türkiye’de Şubat 2021 itibarıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş olan 72 aracı kurum 287 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik belirsizlik ve olumsuz piyasa koşullarına rağmen, 2020'de Türkiye’deki aracı kurumların öz sermayesi yüzde 65 artmış ve 2021 itibarıyla 13 milyar TL’yi aşmıştır.

Köklü yasal ve düzenleyici kurumların merkezlerini de bünyesinde barındıran İFM, varlık yönetimi, yatırım bankacılığı, sermaye piyasası ve alternatif yatırım hizmetlerinin yanı sıra öncü fintek girişimlerine de ev sahipliği yapıyor. İFM, çok yönlü ekosistemi sayesinde, aracı kurumların müşterilerinin ihtiyaçlarına hız ve kolaylıkla karşılık verebileceği bir platform sunuyor.