Fintek

Finansal teknolojiler, finansal hizmetler sektörünün günümüzde yaşadığı hızlı atılımda kilit bir rol oynuyor. Fintek şirketleri, küresel finans ekosisteminde giderek daha büyük söz sahibi olurken, kamu kuruluşları ve geleneksel bankacılık şirketleri de dahil olmak üzere tüm paydaşları hızla dönüşüme davet ediyor. Finteklerin beraberinde getirdiği yeni iş modelleri, finans ekosistemini hem rekabet hem de işbirliği alanında dinamikleştiren itici güç olarak öne çıkıyor.

Dengelerin yeniden kurulduğu, tüm küresel ekonominin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye, finansal teknolojiler ve inovasyonu odağına alan girişimlerin büyümesini teşvik eden gelişmiş yasal ve teknolojik altyapıya sahiptir. Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin pazar büyüklüğünün 2021’de 53 milyar dolar olarak gerçekleşeceği, 2025’e kadar ise yılda yüzde 17 büyüyerek 98 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

Küresel fintek merkezi olarak konumlanan İFM, ödeme sistemleri alanında regülasyon deney alanına (sandbox) ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra İFM bünyesinde bulunan Finans ve Teknoloji Üssü ile fintek girişimleri destekleniyor. Ödemeler alanında faaliyet gösteren finteklerin, Merkez Bankası tarafından işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal veri tabanlarına erişimi sağlanmıştır. Türkiye'de ödeme sistemlerini destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek amacıyla çalışan Bankalararası Kart Merkezi’nde ödeme ve e-para kuruluşları temsil ediliyor. Hayata geçirilen, fintek ekosisteminin gelişimine yönelik kitle fonlaması platformlarının yanı sıra, fintek şirketlerinin sermaye yapısını güçlendirici, özkaynakla finansmanı teşvik edici ve halka arz süreçlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler de uygulanıyor.

Yerel ve global yüzlerce finans şirketini finteklerle bir araya getiren İFM, finteklerin test aşaması dahil tüm uygulamalarını hızlı, çevik ve esnek biçimde gerçekleştirmelerine olarak tanıyor.