Sermaye Piyasaları

Hızlı bir dönüşüm içerisinde olan küresel sermaye piyasaları, artık yalnızca büyümeyi sürdürmek isteyen özel şirketlerin değil, altyapı ve sosyal kalkınma projelerini finanse etmek isteyen hükümetlerin de verimli sermayeler arayışında olduğuna işaret ediyor.

Şirketler her geçen gün daha çok hisse senedi ve finansmanlardan yararlanırken, hükümetler de özel ortaklıklar ile varlık özelleştirmelerine odaklanıyor. Bu durum, sermaye piyasalarını finans ekosisteminin tüm ürün ve hizmetlerini bünyesinde barındıran, en sofistike ve dinamik alanlarından biri yapıyor.

İFM bünyesinde yer alan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.

Sermaye piyasasının açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve yatırımcıların haklarının korunmasını sağlamak hedefleri doğrultusunda, sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirler ve piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlar. Bu hedeflere yönelik kanun, yönetmelik ve düzenlemeler ile, piyasaların gözetim ve denetimini sağlayan SPK, piyasanın gelişmesinde uluslararası işbirliğine ve uluslararası seviyede belirlenen ilke ve standartlara uyuma büyük önem veriyor.

İFM, dünyada likiditesi en yüksek ve en modern işlem platformları arasında yer alan, inovatif ve piyasa dostu yaklaşımıyla, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği ürün ve hizmetlerin önde gelen sağlayıcısı olan Borsa İstanbul’a (BIST) da doğrudan erişim sağlıyor.

2020’deki olumsuz piyasa koşullarına rağmen, Borsa İstanbul’un net kârı ise önceki yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aşmıştır. Türkiye sermaye piyasası, yaşadığı köklü değişim ve gelişimin yanında gerek arz ve gerekse de talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. 2021 itibarıyla 54’ü yerli, yüzde 46’sı yabancı olmak üzere 2,1 milyonu aşkın BIST yatırımcısı bulunuyor.

İFM, finansal sektörün uluslararası düzenleyici kurumları da dahil olmak üzere tüm oyuncularını bünyesinde barındıran benzersiz bir platform sunuyor. Bölgedeki finansın merkez üssü olarak konumlanan İFM’nin finansal ekosistemi sayesinde sermaye piyasaları kaldıraç etkisi görüyor.