Sigorta ve Reasürans

Dünyada prim üretiminde 39’uncu, kişi başına düşen yıllık doğrudan prim üretimi oranında ise 65’inci sırada olan Türkiye sigorta ve reasürans sektörü, hızlı bir dönüşüm ve istikrarlı büyüme içerisindedir. Özellikle inşaat, enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri gibi kırılımların bulunduğu altyapı alanında milyarlarca dolara ulaşan yerel ve uluslararası projelerin de etkisiyle sektör her geçen gün kapsamını genişletiyor.

Türkiye’de 2021 itibarıyla 3 adet reasürans, 40 adet hayat dışı, 21 adet de hayat ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor. 2009 yılında faaliyetlerine başlayan katılım sigortacılığı sektöründe 2019 yılı sonu itibarıyla 7’si hayat dışı ve 5’i hayat/emeklilik branşında olmak üzere toplam 12 şirket faaliyet gösteriyor.

Küresel çalkantılara ve olumsuz piyasa koşullarına rağmen 2020’de yüzde 19,3 büyüyen Türkiye sigorta sektörü prim üretimi, 82,6 milyar TL hacme ulaşmıştır. 2020 yılı sonunda prim üretimi hayat dışı sigortalarda yüzde 17,7 artış ile 68,2 milyar TL, hayat branşında ise yüzde 27 artış ile 14,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılımda katılımcı sayısı 12,6 milyona, fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil 170,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, katılım sigortacılığında da prim üretimi 4,3 milyar TL’ye ulaşarak toplam prim üretimi içerisindeki payı yüzde 5,2 seviyesine ulaşmıştır.

27 Ağustos 2020 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan kamu sigorta şirketleri Ziraat Sigorta A.Ş., Halk Sigorta A.Ş.'nin Güneş Sigorta A.Ş. ile birleştirilmesiyle Türkiye Sigorta kurulması önemli kilometre taşlarından biridir.

Türkiye iç pazarı ve bölgedeki gelişmekte olan pazarlar, yalnızca taşıt, sağlık, ticari alacak gibi alanlarda değil, politik risk, siber risk gibi özel alanlarda da büyük fırsatlar barındırıyor.

İFM, çok çeşitli sigorta ve reasürans hizmetleri talep eden, gelişmekte olan pazarların ve çok yönlü bir ekosistemin kalbinde yer alıyor. İFM’nin ev sahipliği yaptığı geniş finansal hizmetler ekosistemi, sigorta ve reasürans şirketlerinin yanı sıra bünyesinde bulunan brokerlik şirketlerine de gelişmekte olan pazarlara erişim imkanları sunuyor. İFM, bu alanda faaliyet gösteren şirketler için finansal sektörün uluslararası düzenleyici kurumları da dahil olmak üzere tüm oyuncularını bünyesinde barındıran eşsiz bir platform sunuyor.